28.4.2017.  
U izradi malih kompaktnih uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. je danas najuspješnije poduzeće u Hrvatskoj.

Više od 700 izgrađenih
BIO-DISK uređaja svjedoči to svojom pouzdanošću i kvalitetom.
 
» Saznajte zašto BioDisk ?

 •  jednostavno i stabilno pročišćavanje

 •  visoka efikasnost smanjenja zagađenja

 •  prilagodnljivost na udarna opterećenja

 •  mali troškovi pogona i održavanja


 • više informacija

  Napomena:


  Naziv, konstrukcija i oblik BioDisk uređaja, zaštićeni su kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.
   
   
  Djelatnosti - Pročišćavanje voda i zraka  
  Studije
  Izrada studijskih rješenja
  Tehničko-ekonomske analize
  Hidrološka istraživanja
  Oceanografska i podmorska istraživanja
  Nadzor nad istražnim radovima i interpretacija

  Idejni projekti
  Laboratorijska ispitivanja
  Pilot-uređaji
  Geodetske podloge
  Izrada idejnih rješenja
  Izrada idejnih projekata
  Izrada licitacijskih elaborata
  Usluge u licitacijskom postupku i odabira izvoditelja radova

  Glavni projekti
  Izrada glavnih projekata
  Izrada troškovnika
  Revizija projekata
  Stručna mišljenja
  Građenje
  Nadzor izgradnje
  Inženjering uređaji (hidromehanička oprema)
  Zastupstva, trgovina, uvoz-izvoz opreme
  Izrada projekata izvedenog stanja
  Pogon
  Program puštanja uređaja u rad
  Izrada pravilnika o radu i održavanju uređaja
  Obuka osoblja
  Servisiranje uređaja i opreme
  Monitoring- praćenje rada uređaja
   
   
  Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.